San Andrés de Teixido

San Andres de Teixido. 2004

 • PLAN PARA A POSTA EN VALOR DA ALDEA DE SAN ANDRÉS DE TEIXIDO
  Administración financiadora: Xunta de Galicia-Consellería de Cultura
  Entidades participantes: FEDER-Fondo Europeo para o Desenrolo Rexional, Concello de Cedeira
  Data de Proxecto: Maio 2004
  Superficie construída: 11.500 m2
  Orzamento da obra: 718.424 € (1ª Fase)
 • 0 Aerea
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
 • 13
 • 14
 • I:�-PROXECTOS 1995-2012SanAndres dTEIXIDOMAIO2004 PROXECTO BA
 • I:�-PROXECTOS 1995-2012SanAndres dTEIXIDOMAIO2004 PROXECTO BA
 •  I:�-PROXECTOS 1995-2012SanAndres dTEIXIDOMAIO2004 PROXECTO BA